Цариградско шосе 9 км, 1186 София

Фондът за опазване на историческото наследство “Цар Борис и Царица Иоанна” – Дворец Врана е неправителствена и неполитическа организация, учредена съгласно ЗЮЛНЦ с предмет на основна дейност: научно-изследователска, просветна, реставрационна и експозиционна дейност, посветена на историята на Третото българско царство, Българската царска династия и Монархическия институт изобщо.

Фонд “Цар Борис и Царица Иоанна” има следните цели:

  • да съхранява за идните поколения паметта и историческото наследство на Българската царска династия в духа на установените национално-църковни традиции през периода на Третото българско царство (1878-1946) и съобразно действащото законодателство в Република България и общоприетите европейски норми и стандарти;
  • да проучва, опазва, реставрира и консервира, социализира и управлява паметници на културата, исторически артефакти, колекции, движими културни ценности, документи, свързани с историята на Третото българско царство, Българската царска династия и Монархическия институт изобщо;
  • да съдейства на държавните и общински институции, на Българската православна църква и на академичните структури за опазване на историческото наследство на Третото българско царство;
  • да запознава българската общественост и да популяризира историческото наследство на Третото българско царство и Българската царска династия в Европа и света и да съдейства за развитието на културно-историческия туризъм и църковно поклонничество;
  • да насърчава и подкрепя, включително чрез учредяване на стипендии и/или целево финансиране на научни изследвания, публикации и проучвания на историческото наследство на Третото българско царство, Българската царска династия и Монархическия институт изобщо;
  • да реализира външни проекти, насочени към съхраняване и популяризиране на историческото наследство на Третото българско царство;
  • да подпомага младежки организации, свързани с опазването на историческото наследство на Третото българско царство и Българската царска династия и неговата социализация чрез дейности, посредством участието на ученици, студенти и докторанти;
  • да насърчава и подпомага интегрирането на хора в неравностойно положение от всички възрастови групи чрез дейности, свързани с опазването и популяризирането на историческото наследство на Третото българско царство;
  • Фондът има сключени договори за сътрудничество с водещите национални и общински музеи и институции за опазване и популяризиране на историческото наследство на Третото българско царство, сред които НВИМ, НХГ, СГХГ, Музей на София и други;

This site is registered on wpml.org as a development site.