Цариградско шосе 9 км, 1186 София

Доц. д-р Ивайло Шалафов (род. 1976 г. в София).

Завършва специалност Теология в Богословския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”с тема на дипломна работа из областта на Християнската апологетика:  “Църквата Христова и Масонството” през 2000 г.

В периода 2001-2002 г. е хоноруван асистент в Богословския факултет на СУ. Щатен преподавател в същия факултет – асистент (2002-2004), старши асистент (2004-2007), главен асистент (2007-2013).

Защитава докторска степен в областта на История на Българската православна църква с дисертационно съчинение на тема: “Княз Фердинанд I и Българската екзархия в периода 1887-1908 г.” Хабилитира се като редовен доцент по Църковна дипломация и протокол в СУ “Св. Климент Охридски” с монографичен труд “Йерархичност и Порядък”  (2013).

Пълномощник на Царското семейство по предаване, проучване и атрибутиране на личния архив на Цар Фердинанд I на ДА “Архиви” при МС на Република България.

Член на Съюза на учените в България (2001- ). Координатор за България на TRES – Teaching Religion in a multicultural European Society (2006-2010).

Член на експертен съвет при Министерство на образованието и науката по въпросите на религиозното образование (2002-2007).

Председател на УС на Дружеството на православните богослови (2004-2010).

Член на Организационен комитет на VI-ти Световен конгрес на висшите православни богословски школи (2004).

Член на експертен съвет при Омбудсмана на Р.България (2006-2009).

Секретар на Общото събрание на Богословския факултет при СУ (2005-2009).

Член на Националния инициативен комитет за честване на 100 годишнината от Независимостта на България, София- Велико Търново (2008).

Член на Стопанския съвет на Богословския факултет (2005-2009).

Член на Църковното настоятелство на Академичния ставропигиален параклис “Св. Климент Охридски” при Богословския факултет (2014- 2019, 2019- до днес).

Съвместни проекти и инициативи с Посолство на Малтийския орден в Р. България, Апостолическа нунциатура на Светия престол в Р. България, Дирекция на вероизповеданията при МС на Р. България, Главно мюфтийство на мюсюлманите в България, Софийска света митрополия, Пловдивска света митрополия.

Автор на пет монографични книги и десетки статии из областта на история на Българската царска династия, Третото българско царство, Катехетиката, Църковната дипломация и протокол.

Велик офицер на Царския орден “Св. Александър” (Грамота на Н.В. Цар Симеон II №88/ 25 юли 2018), Командир на Ордена “Pro Merito Melitensi” на Суверенния военен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта (Грамота на Великия магистър № 188/11 юни 2011). Носител на Почетен кръст “100 години Независима България” (2008).

Доц. д-р Ивайло Шалафов е начело на Фонд “Цар Борис и Царица Иоанна” от основаването му през 2010 г., в качеството му на Директор и постоянен член на Съвета на Настоятелите.

This site is registered on wpml.org as a development site.