Цариградско шосе 9 км, 1186 София

За осъществяването на своите цели и предмет на основна дейност Фонд “Цар Борис и Царица Иоанна” като неправителствена организация, поставяща си за цел опазването, съхраняването и популяризирането на историята на Българската царска династия, Третото българско царство и Монархическия институт изобщо, се финасира от Царското семейство, от членовете на управителните си органи, от своята допълнителна стопанска дейност, както и от дарения и спомоществувателство на български и чуждестранни лица.

От учредяването си Фондът не е ползвал и не ползва държавни, общински или други обществени средства за финасиране и не е бил бенефициент по европейски и/или национални програми и проекти.

Съобразно своя устав Фондът извършва допълнителна стопанска дейност (по смисъла на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ), за обезпечаване на основната си дейност и използва приходите за постигане на своите цели. Предмет на допълнителната стопанска дейност са:

  • издателска дейност, разпространение и продажба на издателската продукция;
  • приходи от стопанисване на имуществото.

Съобразно законовите разпоредби Фонд “Цар Борис и Царица Иоанна” приема дарения, за което издава съответния акт за дарение, вписан в кондиката на дарителите. Всяко дарение се уползотворява съобразно изразената воля на дарителя. Фондът  си запазва правото да откаже да приеме или да върне дарение или завещание, направени/или установени впоследствие при неприемливи условия или несъвместими обстоятелства за принципите и целите на Фонда и в противоречие с морала и Закона.

Разходването на имуществото на Фонда става съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ и по приетия от Съвета на Настоятелите ред.

This site is registered on wpml.org as a development site.