Цариградско шосе 9 км, 1186 София

Царският архив, притежание на Фонд “Цар Борис и Царица Иоанна”, съхраняван в Двореца “Врана” понастоящем, е съставен от стотици архивни единици – кореспонденция, албуми и фотографии, записки, спомени, частни и официални писма, договори, чертежи, графики и прочие от личните архивни фондове на Цар Фердинанд (1861-1948), Цар Борис III (1894-1943), Царица Иоанна (1907-2000), Княгиня Мария Луиза (1870-1899), Княгиня Евдокия (1897-1985), Княгиня Надежда (1899-1958) и Цар Симеон II.

Царският архивен масив се съхранява съобразно изискванията на съвременната архивистика в нарочно пригодени за целта помещения и понастоящем се проучват, атрибутират и подреждат от архивистите на Фонда.

This site is registered on wpml.org as a development site.