Цариградско шосе 9 км, 1186 София

Д-р арх. Любинка Стоилова завършва архитектура в УАСГ, София (1977).

Специализира теория и история на XIX-XX век в Института по теория и история на архитектурата и градоустройството към БАН (1984-1989).

По-късните й научни интереси се разпростират и в опазването на недвижимото културно наследство от XIX-XX век в България.

Тя е автор на множество статии, съавтор в няколко монографии и съ-съставител на над 10 документални изложби в България и в чужбина.

Главен експерт в Музея за история на София (2007-2015).

Хоноруван лектор по урбанизъм и визуална култура в Софийския университет (2009-2014).

От 1994 г. тя е член на Международния комитет за документиране и консервиране на сгради, комплекси и паметни места на Модерното движение – DOCOMOMO International, и председател на възстановената през 2018 г. българска секция към тази международна организация.

През 2008-2011 Стоилова е представител на Съюза на архитектите в България в Съвета на европейските архитекти (ACE-CAE).

През 2011-2018 г. тя е представител на БНК на ИКОМОС и Р. България в Международния научен комитет за културното наследство на ХХ век (ISC20c) към Международия  съвет за паметниците на културата и забележителните места (ICOMOS).

This site is registered on wpml.org as a development site.